Հեռակառավարվող ռադիոգրաֆիկ ֆլյուորոսկոպիկ սարքեր OPERA